Zdjęcia do e-Legitymacji

Niezależnie od sposobu w jaki szkoła wykona e-legitymacje, niezbędnym elementem są zdjęcia uczniów w wersji elektronicznej

Format zdjęcia do e-legitymacji

Plik graficzny w formacie .jpg lub .png

Rozdzielczość

Zalecamy skanowanie zdjęć w rozdzielczości 600 dpi lub wyższej.
Niezbędne jest uzyskanie rozmiaru zdjęcia liczonego w pikselach, nie mniej niż: 492 x 633 pix.
Zdjęcie musi mieć proporcje 3,5 x 4,5. Dla zdjęć w wersji elektrnonicznej nie podaje się wymiaru w mm lub cm.
W przypadku korzystania z naszego systemu zamawiania legitymacji https://legitymacje.loca.pl system automatycznie dopasuje zdjęcie do wymaganych.