Aktualna podstawa prawna dotycząca plastikowych legitymacji szkolnych

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków z dnia 7 czerwca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1120)

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki

w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków z dnia 7 czerwca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1120)

  • § 74, punkt 2: Legitymacje przedszkolne i legitymacje szkolne w postaci papierowej i w postaci kart formatu ID-1 mogą być wydawane odpowiednio uczniom i dzieciom niepełnosprawnym na podstawie i na drukach według wzorów określonych w przepisach dotychczasowych, do dnia 12 lipca 2024 r.
  • Nie ma obowiązku wymiany dotychczas wydanych legitymacji.
  • Z nowym rokiem szkolnym 2024/2025 szkoła może wydać jedynie legitymację w formie karty PCV oraz dodatkowo na wniosek rodzica mLegitymację w telefonie.
  • Treść rozporządzenia do pobrania POBIERZ

Rozporządzenie to jest konsekwencją wejścia w życie ustawy o dokumentach publicznych w której legitymacja szkolna "e-Legitymacja" została zakwalifikowana jako dokument publiczny kategorii trzeciej. Celem ustawy jest uregulowanie wielu kwestii związanych z bezpieczeństwem wydawania dokumentów publicznych, prowadzenie rejestru ich wydawania.