Hologramy na plastikowe legitymacje szkolne

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 27 kwietnia, plastikowe legitymacje szkolne zamiast pieczątek, potwierdzeniem ważności legitymacji będą naklejki hologramy z nadrukowanym trwale rokiem ważności.

Treść zapisu rozporządzenia:

10. E-legitymacje przedszkolne opatruje się w miejscach oznaczonych we wzorze hologramem o wymiarach 13,5 mm x 13,5 mm i grubości 10 µm lub innej, na tyle małej, że przy próbie odklejenia hologram ulega samodestrukcji, wykonanym w technice 2D/3D, z wizerunkiem orła ustalonym dla godła Rzeczypospolitej Polskiej.
11. Na hologram, w sposób trwały i nieusuwalny, nanosi się rok ważności e-legitymacji szkolnej.

 

Dzięki temu, plastikowe legitymacje szkolne będą trwalsze.

 

 

 

 

Wejście do szkoły na e-legitymację

Systemy kontroli dostępu instalowane w szkołach pozwalają na poprawienie bezpieczeństwa utrudniając wejście osobom postronnym. Ważnym też atutem jest rejestrowanie wejść uczniów i pracowników. Uczeń posiadający e-legitymację może przy jej pomocy uzyskać dostęp na teren szkoły, wychodząc również potwierdzając jej opuszczenie. Czytniki zainstalowane na wejściu i wyjściu pozwalają na ustalenie dowolnych harmonogramów wejść i wyjść, co daje możliwość takiej konfiguracji, żeby wyjście było możliwe dopiero po zakończeniu lekcji.

E-legitymacja może być więc również kartkontrola dostęu na e-legitymacjeą wstępu na teren szkoły.

E-legitymacja zamiast karnetu obiadowego

stołówka na e-legitymacjęWykorzystując możliwość zastosowania chipa zbliżeniowego, e-legitymacja może być wykorzystana jako karta obiadowa. Oferowany przez naszą firmę elektroniczny system rejestrowania wydawanych obiadów w stołówce szkolnej pozwala zastąpić karty papierowe, karnety i inne tradycyjne sposoby  systemem zbliżeniowym. Uczeń posiadający e-legitymację, może przy jej pomocy potwierdzić wykupione obiady. Usprawni to proces wydawania obiadów, a dodatkowo pozwoli na dokładniejsze prowadzenie ewidencji.

http://loca.pl/

E-legitymacja z opcją warstwy bezstykowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej dopuszcza opcję wykorzystania w e-legitymacji warstwy bezstykowej co w praktyce oznacza możliwość użycia chipa zbliżeniowego w dowolnym standardzie. Najbardziej rozpowszechnione są standardy 125 kHz i 13,56 MHz. Ten drugi wykorzystywany jest bardzo często w biletach komunikacji miejskiej. E-legitymacja może być więc wykorzystana w szerokim zakresie funkcjonalności w tym również jako karta wstępu na teren szkoły, karta biblioteczna czy karta obiadowa.

E-legitymacje szkolne

e-legitymacja

Już od 1 września 2018 r. uczniowie w szkołach podstawowych, gimnazjach , szkołach średnich oraz szkołach policealnych będą mogli posługiwać się e-legitymacją czyli legitymacją szkolną wykonaną na karcie plastikowej. Zamiast pieczątek, potwierdzeniem ważności legitymacji będzie naklejka hologram.

 

1 sierpnia 2018 r. przedstawimy naszą ofertę na wykonanie takich legitymacji. Jej wprowadzenie w szkole będzie dobrowolne, początkowo będzie funkcjonować również legitymacja papierowa. Przewagą E-legitymacji z całą pewnością będzie jej trwałość, a jako dodatkowy atut to możliwość wykorzystania w systemach elektronicznych takich jak np. system kontroli dostępu do szkoły, system obsługi stołówki szkolnej, biblioteka czy nawet świetlica do potwierdzania obecności.

Jesteśmy również w trakcie przygotowania systemu informatycznego do elektronicznego składania zamówień. Pozwoli on na samodzielne wprowadzenie danych, oraz złożenie zamówienia on-line.