O e-legitymacji

E-legitymacja szkolna / Plastikowa Legitymacja szkolna

E-legitymacja czyli plastikowa legitymacja szkolna z opcją legitymacji zbliżeniowej to efekt rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. Rozporządzenie to wprowadza opcjonalną możliwość wydania legitymacji szkolnej w formie karty plastikowej tzw. „e-legitymacji” .

Legitymacja taka zawiera takie same dane jak legitymacja papierowa. Może funkcjonować równolegle z papierową legitymacją szkolną. O jej wyborze decyduje Dyrektor placówki. Dotychczasowe pieczątki zostały zastąpione naklejkami / hologramami – podobnie jak w legitymacjach studenckich.

e-legitymacja

E-legitymacja wykonana na karcie zbliżeniowej daje dodatkowe możliwości jej wykorzystania w systemach wykorzystujących karty zbliżeniowe. Najpopularniejsze z nich to:

  • E-legitymacja wykonana na karcie zbliżeniowej daje dodatkowe możliwości jej wykorzystania w systemach wykorzystujących karty zbliżeniowe. Najpopularniejsze z nich to: Systemy kontroli dostępu – uczeń posiadający e-legitymacje może za jej pomocą otwierać wejście do szkoły. Systemy taki na ogół prowadzą ewidencję wejść, umożliwiają ustalanie harmonogramów w których Uczeń ma prawo wejść lub wyjść z terenu szkoły.
  • Biblioteka szkolna – jeśli w szkole funkcjonuje system biblioteczny np. MOL lub LUBRUS, e-legitymacja może być wykorzystana jako karta biblioteczna. Najkorzystniej wykorzystać do tego celu kod zbliżeniowy. Można również nadrukować na karcie kod kreskowy, niestety w miejscu w którym może być nadrukowany kod kreskowy, rozporządzenie przewidziało możliwość nadrukowania numeru seryjnego karty zbliżeniowej co niestety wyklucza nadrukowanie kodu kreskowego.
  • Stołówka szkolna – elektroniczna legitymacja szkolna może być również wykorzystana w systemach stołówkowych. Uczeń zamiast papierowych karnetów, bilonów czy papierowych list, weryfikację i odbiór posiłku może potwierdzić e-legitymacją. Taki sposób wykorzystania e-legitymacji przyspiesza wydawanie posiłków i dodatkowo pozwala na szybkie i dokładne prowadzenie raportów wydań i odwołań.
  • Świetlica szkolna – korzystając z systemu rejestracji dzieci na świetlicy, uczeń odczytując legitymację na czytniku potwierdza wejście lub wyjście ze świetlicy. System taki generuje elektroniczną listę obecności w dwóch wariantach: szczegółowy i zbiorczy – podsumowanie ilości dzieci w poszczególnych przedziałach czasowych.