Rozporządzenie

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków.

Dz.U. 2021 poz. 1203

 

Wzór nr 6
E-legitymacja szkolna dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych dla dzieci
i młodzieży, z wyjątkiem szkół policealnych dla młodzieży

Wzór nr 7
E-legitymacja szkolna dla uczniów szkół policealnych dla młodzieży oraz słuchaczy szkół dla
dorosłych

Wzór nr 8
E-legitymacja szkolna dla niepełnosprawnych uczniów szkół podstawowych
i ponadpodstawowych dla dzieci i młodzieży, z wyjątkiem szkół policealnych dla młodzieży

Wzór nr 9
E-legitymacja szkolna dla niepełnosprawnych uczniów szkół policealnych dla młodzieży oraz
niepełnosprawnych słuchaczy szkół dla dorosłych