Jak zamówić?

Jak zamówić e-legitymację szkolną?

W celu złożenia zamówienia niezbędne jest założenie konta online na stronie https://legitymacje.loca.pl . Konto może być założone przez dowolnego pracownika szkoły posiadającego upoważnienie dyrektora placówki.

I. Dla placówek posiadających aktywne konto do zamawiania legitymacji służbowych nauczyciela.

 • Zaloguj się na stronie przy pomocy posiadanego ID placówki oraz hasła
 • Należy potwierdzić dane oraz uzupełnić o brakujące pola
 • Z listy nauczycieli należy wybrać tylko tych którzy nadal pracują
 • Proces migracji konta do nowego systemu zostanie zakończony. W celu jego potwierdzenia należy przesłać formularz rejestracji który został wysłany na wskazany adres e-mail.
 • Gdy placówka jest już aktywna, można uzyskać dostęp do zamawiania e-legitymacji. W tym celu należy pobrać , wydrukować i przesłać do nas podpisaną umowę współpracy oraz umowę powierzenia danych osobowych. Po ich otrzymaniu włączymy możliwość zamawiania legitymacji szkolnych.
 • Wybierz typ i rodzaj legitymacji który chcesz zamówić

II. Etapy zakładania nowego konta:

 • Załóż konto podają swój adres e-mail, imię, nazwisko, nr telefonu oraz definiując swoje hasło
 • Odbierz e-maila potwierdzającego założenie konta, klikając na link aktywacyjny
 • Po zalogowaniu, dodaj placówkę którą reprezentujesz
 • Po jej dodaniu otrzymasz e-maila z formularzem rejestracji. Po jego wydrukowaniu, podpisaniu przez dyrektora placówki wraz z pieczęcią placówki należy go przesłać FAX-em lub mailem w celu potwierdzenia rejestracji
 • Po zweryfikowaniu, Twoja placówka będzie już aktywna z możliwością składania zamówień na legitymacje służbowe nauczyciela.